Samenwerking

Samen sterk!

Induco

Induco is ontstaan uit een ketensamenwerking bij Stadlander en bracht het complete bezit naar een gemiddeld label B. De bedrijven raakten erg goed op elkaar ingespeeld. Daarom werkt Induco nu ook voor andere opdrachtgevers. De focus ligt hierbij op onderhoud en energiebesparende maatregelen. 

Schildersvakopleiding Zuid-West

Samen met de vakopleiding zorgt De Schrijver voor jonge aanwas in onze bedrijfstak. Ook zij-instromers kunnen een opleiding volgen tot schilder of timmerman.

Nederlandse OnderhoudsGroep

De Nederlandse OnderhoudsGroep is een samenwerking van 9 vooraanstaande vastgoedonderhoudsbedrijven. Samen kennen zij landelijke dekking. Met 1.000 vakmensen werken ze voor grote opdrachtgevers. De bedrijven werken al tientallen jaren met elkaar samen. Hierdoor is een hechte innovatiegeroep ontstaan.