Uitgelicht

Gigantische opdracht voor woningcorporaties

Ruben Karel, in juni aangetreden als directeur-bestuurder van woningcorporatie Clavis in Terneuzen, neemt die stelling in. Dat de sociale huursector moet verduurzamen, vindt hij niet meer dan logisch. ,,Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen energiebesparing. Woningcorporaties moeten ook financieel duurzaam zijn. En het mag niet ten koste gaan van de betaalbaarheid van woningen voor onze doelgroep, mensen die over het algemeen minder te besteden hebben."

Aedes, de landelijke organisatie van woningcorporaties, heeft afgesproken dat sociale huurwoningen in 2022 gemiddeld het energielabel B moeten hebben en in 2050 gasloos moeten zijn. ,,Wij zitten nu nog op een gemiddeld energielabel C", licht Karel de situatie bij Clavis toe. ,,Volgens onze planning moet het mogelijk zijn om de doelstelling van 2022 te halen."

Lees hier het PZC-artikel verder >

Foto © Boaz Timmermans