Bewoners

Onze belangrijkste klanten

Bewoners van corporatiewoningen zien we als onze belangrijkste klanten. Voor hen een comfortabele, duurzame, goed onderhouden woning met laag energieverbruik verzorgen, daar doen we het uiteindelijk voor.

Minimale overlast

Als vastgoedspecialist voor woningcorporaties weten we wat er nodig is om dit te realiseren met minimale overlast. Bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden houden we alle rekening met de bewoners. Zij hebben bij De Schrijver Vastgoedonderhoud bovendien altijd een goed bereikbare vaste contactpersoon. Bij grootschalige renovaties werken we samen met een bewonersconsulent.

Optimale betrokkenheid

We betrekken bewoners al in een vroeg stadium bij het project. We gaan met hen in overleg over onze plannen en hun wensen. Zo creëren we draagvlak én krijgen we waardevolle input, bijvoorbeeld over eventuele extra werkzaamheden die we met het project kunnen combineren. Per project bepalen we welke manier van communiceren (een online portaal, papieren communicatie of een combinatie) wenselijk is.